Velkommen til søsterloge nr. 39 Santa Lucia I.O.O.F.

 Søsterloge nr. 39 Santa Lucia hører under Odd Fellow Ordenen og er en etisk organisation med et humanitært sigte..

Venskab, Kærlighed og Sandhed er grundprincipperne i Ordenen, hvor målet er at bibringe medlemmerne en etisk livsholdning, hvor det at være mod andre, som du ønsker, at de skal være mod dig og dine, er i højsædet.

Det humanitære sigte kommer blandt andet til udtryk gennem de mange donationer til velgørende formål - såvel lokalt som på landsplan. Midlerne hertil kommer fra vort kontingent og fra eksempelvis salg af diverse fremstillede håndarbejder, indtægt fra lotteri med videre.

Vi mødes den 2. og 4. onsdag  i måneden - i perioden fra september til maj -.fra kl. 19.30 til ca. 22.30. Logemøderne er opdelt i to. Første del finder sted i logesalen, hvor vi beskæftiger os med  daglige ordensmæssige forhold. Efterfølgende går vi i selskabslokalet, hvor vi får en let anretning og et glas vin. Der er altid sang og musik - af og til er der foredrag om et aktuelt emne, underholdning.

Fællesskabet prioriteres højt.Vi lægger derfor stor vægt på hyggeligt, uforpligtende socialt samvær. Her sludres om hverdagens problemer og oplevelser. Det er et forum, hvor der skabes mange og varige venskaber og hvor grundlaget for et unikt netværk ofte dannes.

 

Kontakt logen

Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input